Tájékoztató ingatlan tulajdonosoknak

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Örömmel értesítjük arról, hogy Szentlőrinc városa a hozzá tartozó Tarcsa pusztai településrésszel együtt az Európai Unió, valamint a Magyar Állam által biztosított források révén tervezi a háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz minőségének javítását megoldani. E szándék megegyezik a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programmal, melynek célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. Ennek érdekében kétfordulós pályázati lehetőséget kínált az ivóvízminőség-problémával küzdő települések részére. Szentlőrinc Város Önkormányzata élt is a lehetőséggel, mivel az ivóvíz minősége nem felel meg sem az uniós irányelveknek, sem a hazai, sem a helyileg is fontos minőségi követelményeknek. (Ivóvizünkben határérték feletti az ammónium, vas, mangán, helyenként az arzéntartalom is) Az első fordulóban - sikeres pályázatunk után- az előkészítő munkákra koncentráltunk, amelyet eredményesen teljesítettünk is. A program első fázisa tehát már elkészült, a folytatás, vagyis maga a kivitelezés a 2013 nyarán beadott második fordulós pályázat nyerteseinek kihirdetése, valamint a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel történő szerződés megkötése után várhatóan 2014. év elején kezdődik, majd 2015 közepére fejeződik be. A teljes beruházás összköltsége: 818.160.600 forint. Jó hír azonban, hogy a beruházás költsége a lakosságot nem érinti, egyetlen forint beruházási hozzájárulást sem kell fizetniük! A második fordulóra beadott pályázati anyag tartalmazza a tervdokumentációkat, a különböző szakhatósági engedélyeket, továbbá elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a költség - haszon elemzés is. A közbeszerzési dokumentáció is rendelkezésre áll. Szentlőrinc és Tarcsa puszta vízellátását több mélyfúrású kút biztosítja. Az elavultak biztonságos bezárása mellett új kutak fúrásával, hálózattisztítással és rekonstrukcióval, valamint egy új, komplex víztisztítási technológia kiépítésével fogjuk az egészségre nem ártalmas tiszta ivóvizet biztosítani! A város önkormányzata ezt a feladatot kiemelten fontosnak tartja és meg is valósítja. Fontos feladatunknak tartjuk a nyilvánosság biztosítását is. Ezért készült el ez a tájékoztató levél is, továbbá hirdetményt helyezünk el a település több pontján és folyamatosan készül az az Internetes honlap is, amelynek oldalain a projekttel kapcsolatos friss információk megtalálhatók.

Internetes elérhetőség:   www. szentlorinc-ivoviz.hu

Műszaki tartalom:
A tervek szerint teljes körű, komplex ivóvízminőség javítás a célunk. Ennek keretében többek között felújításra kerül az 500 köbméteres víztároló medence, új vízkezelő épület és zagyülepítő épül, telepítve lesz egy szintén új 250 köbméteres víztorony, megtörténik a nyomásfokozó berendezések cseréje, a legkorszerűbb gépészeti, villamossági, irányítástechnikai rendszer lesz beszerelve, hálózati felújítást is végrehajtunk csővezetékek cseréjével és teljes tisztításával, új kutak fúrása is szerepel a programban, néhány jelenlegi kutat felújítunk és néhány elavultat sajnos be kell zárnunk.
E beruházás eredményeképpen a vízmű telepről hosszú távon jó minőségű, egészséges ivóvizet kaphat Szentlőrinc és Tarcsa puszta lakossága.