Projektismertető

Szentlőrinc város és a közigazgatásilag hozzá tartozó Tarcsa pusztai településrész az Európai Unió és a magyar állam által biztosított források révén tervezi a háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz minőségének javítását megoldani. E szándék megegyezik a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programmal, melynek célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. Hazánk kötelezettséget vállalt arra, hogy az ivóvízben megtalálható káros anyagok mértékét az európai uniós határértékek szintjére csökkenti. Ennek érdekében pályázati lehetőséget kínált az ivóvízminőség-problémával küzdő települések részére. Szentlőrinc Város Önkormányzata élt is ezzel a lehetőséggel, így 2012-ben KEOP-7.1.0/11-2012-0025 azonosítószámú, „Szentlőrinc Város Ivóvízminőség-javító Programja” elnevezésű, 38.873.800.- Ft összköltségű projektje 33.042.730.- Ft támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forrásaiból a beruházás megvalósításához szükséges előkészítési munkálatokra. Mivel a város szerepel az Ivóvízminőség-javító Program 201/2001 (X.25.) Kormányrendelethez kapcsolódó települések listáján, továbbá a megelőző vizsgálatok alapján vízbázisa érzékeny területen fekszik. Erre való tekintettel jogosult pályázni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukciójában. A kétfordulós pályázat első része az előkészítő munka, míg a második a kivitelezés. Előbbi már sikeresen megtörtént, a beruházás a 2016. évben megkezdődhet. Az elmúlt hónapokban az Európai Unió és a Magyar Állam anyagi támogatásával elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, a költséghaszon elemzés és a teljes pályázati dokumentáció, véglegesítésre kerültek az engedélyes tervek, megtörténtek a hatósági engedély iránti kérelmek benyújtása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a nyilvánosság biztosítása. Ez utóbbi keretében készül folyamatosan az az Internetes honlap is, melynek oldalain a projekttel kapcsolatos friss információk megtalálhatók. Internetes elérhetőség: szentlorinc-ivoviz.hu
Az előzetes tervek szerint célunk a teljes körű, minden részletre kiterjedő ivóvízminőség-javítás, a szennyező anyagok (ammónium, vas, mangán, helyenként arzén) határérték alá történő csökkentése. Megvalósul egy komplex vízkezelési technológia, amely magába foglalja többek között a meglévő 500 köbméteres víztározó medence felújítását, a víztisztító berendezések gépészeti és villamossági korszerűsítését, a nyomásfokozók cseréjét, megépül egy új kezelő épület és egy zagyülepítő, épül egy új 250 köbméteres víztorony, hálózati rekonstrukciók is lesznek csővezetékek cseréjével, új kutak kerülnek kialakításra, a meglévőket felújítása és az elavultak biztonságos lezárása történik meg.

Költségek: A beruházás teljes költsége: 800.000.000.- forint, mely a lakosság számára díjmentes, beruházási hozzájárulást nem kell fizetni!